Computing Fundamentals [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118910133

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken :John Wiley & Sons, Incorporated 2014, 3rd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 157720
Annotation
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH