Wiley 2016 : Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 681.3 Precision instruments and other devices

Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated 2016

Mô tả vật lý: 1008 p. , 23.620 x 018.800 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 157724

Annotation 'Wiley IFRS 2016' provides the necessary tools for understanding the IASB standards and offers practical guidance and expertise on how to use and implement them.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH