Information technology and computer application engineering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1138000795

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, 2014,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvii, 817 pages) : , illustrations.

Ngôn ngữ:

ID: 157737
1. Artificial intelligence
  - Congresses. ; Information technology
  - Congresses. ; Software engineering
  - Congresses. ; Conference papers and proceedings.
  - fast ; (OCoLC)fst01423772. 1. Artificial intelligence
  - Congresses.
2. Information technology
  - Congresses.
3. Software engineering
  - Congresses.
4. Conference papers and proceedings.
  - fast
5. (OCoLC)fst01423772.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH