Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số hệ thống máy vi tính thiết bị nhớ, PLD
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2001,

Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Kỹ thuật số-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 621.382


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH