Time Management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Marc Mancini, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071425578

Ký hiệu phân loại: 650.1 Personal success in business

Thông tin xuất bản: New york :McGraw-Hill, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH