Approaches to Middle English : variation, contact and change

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Calle Martín Javier, Juan Camilo Conde Silvestre

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3631655150

ISBN-13: 978-3631655153

Ký hiệu phân loại: 427.02 Middle English, 1100-1500

Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang Edition, 2015

Mô tả vật lý: 259 pages : , illustrations, maps ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 158064

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH