Future directions for NSF advanced computing infrastructure to support U.S. science and engineering in 2017-2020 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780309389617

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :The National Academies Press, 2016.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (157 pages) : , illustrations (some color)

Ngôn ngữ:

ID: 158141
National Science Foundation (U.S.)
  - Cyberinfrastructure.
  - High performance computing.
  - Electronic books.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH