Future directions for NSF advanced computing infrastructure to support U.S. science and engineering in 2017-2020 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0309389617

ISBN-13: 978-0309389624

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia : The National Academies Press, 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource (157 pages) : , illustrations (some color)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 158141

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH