The Economics of Climate Change
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0203495780

Ký hiệu phân loại: 363.73874 Environmental problems

Thông tin xuất bản: London :Routledge, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 15826


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH