Optical Burst Switched Networks (Optical Networks)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vokkarane Vinod M, Jue Jason P

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387237607

Ký hiệu phân loại: 621.38216 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Boston : Springer, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 15848

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH