The nostalgia factory : memory, time and ageing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D Draaisma, Liz Waters

Ngôn ngữ: eng ; dut

ISBN-10: 0300182864

ISBN-13: 978-0300182866

Ký hiệu phân loại: 155.671312 Psychology of adults

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press, 2013

Mô tả vật lý: xiv, 158 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 158506

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH