Engaging the Private Sector and Developing Partnerships to Advance Health and the Sustainable Development Goals : proceedings of a workshop series

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Priyanka Nalamada, Katherine Perez, Rachel M Taylor

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0309458048

ISBN-13: 978-0309458047

Ký hiệu phân loại: 658.046 Combinations

Thông tin xuất bản: Washington, DC : The National Academies Press, 2017

Mô tả vật lý: xxi, 165 pages ; , 23 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 158515

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH