Teaching personal and social responsibility through physical activity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald R Hellison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0736094709

ISBN-13: 978-0736094702

Ký hiệu phân loại: 796.071 Education

Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. : Human Kinetics, 2011

Mô tả vật lý: xiii, 208 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 158557

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH