Modern Auditing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  047118909X

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Canada :John Wiley and Sons, Inc., 2000, In lần thứ 7

Mô tả vật lý: 1044 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Kiểm toán-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.450


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH