The psychology of eating : from healthy to disordered behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jane Ogden, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1405191201


Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Malden, MA :Wiley-Blackwell, 2010., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xii, 378 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Appetite disorders.-- Eating disorders.-- Food habits.-- Diet -- psychology ; Popular Works.; Eating -- psychology ; Popular Works.; Eating Disorders -- psychology ; Popular Works.; Food Habits -- psychology ; Popular Works.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH