The world health report 2008 [electronic resource] : primary health care : now more than ever.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W. van Lerberghe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9240683399

ISBN-10: 9241563737

ISBN-13: 978-9240683396

ISBN-13: 978-9241563734

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: Geneva, Switzerland : World Health Organization, 2008

Mô tả vật lý: 1 text file (xx, 119 p. : , ill., PDF)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 158724

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH