Protecting children's health in a changing environment : report of the Fifth Ministerial Conference on Environment and Health.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9289014199

ISBN-13: 978-9289014199

Ký hiệu phân loại: 2011 C-315 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2010

Mô tả vật lý: vi, 84 p. : , ill. ; , 30 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 158727

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH