Voluntary health insurance in Europe : role and regulation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Sagan, Sarah Thomson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9289050381

ISBN-13: 978-9289050388

Ký hiệu phân loại: 368.420094 Government-sponsored insurance

Thông tin xuất bản: Copenhagen : [Brussels, Belgium] : World Health Organization Regional Office for Europe ; European Observatory on Health Systems and Policies. 2016

Mô tả vật lý: xvi, 122 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 158728

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH