You are your own gym : the bible of bodyweight exercises
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780345528582

Ký hiệu phân loại: 613.713 Weight lifting

Thông tin xuất bản: New York :Ballantine Books Trade Paperbacks, 2011, 2011 Ballantine Books trade pbk. ed.

Mô tả vật lý: 171 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Presents a training guide to improving muscle strength and overall appearance, providing instructions for 125 exercises geared toward varying levels of fitness, and requiring only the resistance of one's own bodyweight.

Bodybuilding. -- Weight training. -- Bodybuilding. -- sears; Weight lifting. -- sears

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH