7 weeks to getting ripped : the ultimate weight-free, gym-free training program
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brett Stewart, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781612430263


Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Ulysses Press, 2012,

Mô tả vật lý: 150 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Bodybuilding. -- Exercise. -- Physical fitness. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH