Vận tải và giao nhận trong ngoại thương

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Văn Châu, Nguyễn Hồng Đàm, Nguyễn Như Tiến, Vũ Sỹ Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 388 Transportation Ground transportation

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải, 2003

Mô tả vật lý: 475tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 158925

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH