The canning of fish and meat

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. J Footitt, A. S Lewis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1461521136

Ký hiệu phân loại: 664.90282 Meats and allied foods

Thông tin xuất bản: London : Springer Science+Business Media Dordrecht, 1995

Mô tả vật lý: 310p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 158927

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH