Giáo trình các trường phái tâm lý học trên thế giới
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: TP. HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2015,

Mô tả vật lý: 104tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Tâm lý học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH