Nhiên liệu, dầu nhờn và chất tải nhiệt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chung Thế Quang, Đỗ Tấn Dân, Huỳnh Kim Ngân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.2538 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải, 2004

Mô tả vật lý: 204tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 158934

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH