Giáo trình đánh giá tác động môi trường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.714 Economics of land and energy

Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2017

Mô tả vật lý: 265tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 158937

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH