Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Phan Văn Ca, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: TP. HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017,

Mô tả vật lý: 274tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Hệ thống viễn thông-- Tín hiệu -- Kỹ thuật truyền thông

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH