Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.45 Communication

Thông tin xuất bản: TP. HCM :Tổng hợp TP.HCM, 2011,

Mô tả vật lý: 386tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 158958
Giao tiếp
  - Giao tiếp kinh doanh
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH