Giáo trình quản trị nguồn nhân lực
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP. HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016,

Mô tả vật lý: 158tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Nguồn nhân lực-- Quản trị nhân sự-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH