Công trình ngầm giao thông đô thị
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.19 Underground construction

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2010, Tái bản

Mô tả vật lý: 375tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Công trình ngầm -- Thiết kế và kết cấu

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH