Sổ tay kiểm tra cầu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.20287 Bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao thông Vận tải, 2002,

Mô tả vật lý: 108tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Cầu -- Kiểm định

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH