Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  VV

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại Học Quốc dân Hà Nội, 2010, Xuất bản lần 3

Mô tả vật lý: 190tr. ;

Ngôn ngữ:


Hóa dược-- Hóa học hữu cơ-- Thuốc -- Phân tích hóa học

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH