PHRSPHR : Professional in Human Resources Certification Study Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Anne M Bogardus, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0782142524


Thông tin xuất bản: USA :Sybex Inc, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Personnel departments -- Employees ; Certification.; Personnel management -- Examinations ; Study guides.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH