PMP Final Exam Review
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kim Heldman, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0782143245

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: USA :Sybex Inc, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Project management -- Examinations, questions, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH