If you want to study in the united states

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: fre

Ký hiệu phân loại: 370.973 Education

Thông tin xuất bản: USA : Pitman, 1994

Mô tả vật lý: 152 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 1603

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 370.973
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH