The constitution of the united states of America.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 973.4 Constitutional period, 1789—1809

Thông tin xuất bản: USA : United State information Agegcy, 1999

Mô tả vật lý: 60 tr. ;

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 1604

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
33D
Sai Gon Campus
12B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 973.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH