Kiểm toán nội bộ hiện đại đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát = Modern Internal Auditing: Appraising Operations and Controls
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 783 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘChương 1: Bản chất của kiểm toán nội bộChương 2: Các chuẩn mực nghề nghiệp kiểm toán nội bộChương 3: Hiểu biết nhu cầu quản lýChương 4: Nguyên tắc cơ bản của kiểm soátChương 5: Kiểm soát tổ chứcChương 6: Phương thức hoạt động của kiểm toán viên nội bộChương 7: Mối quan hệ nhân sựChương 8: Sự dụng máy tính và chọn mẫu thống kêPHẦN II: CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VỀ KIỂM NỘI BỘChương 9: Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộChương 10: Bố trí nhân viên, huấn luyện và hoạt động kiểm toán nội bộChương 11: Chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động kiểm toán nội bộChương 12: Lậo báo cáo kiểm toán nội bộ.Nguyên tắc vận dụngPHẦN III: CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNGChương 13: Giới thiệu và kiểm soát tài chính cơ bảnChương 14: Thu mua và vận chuyểnChương 15: Nhận hàng, lưu kho và chuyển phế liệuChương 16: Hoạt động sản xuất và bảo dưỡngChương 17: Kiểm soát chất lượng, kỹ thuật và nghiên cứuChương 18: Trang thiết bịChương 19: MarketingChương 20: Các hoạt động quản lý nhân sựChương 21: Quản lý tài chínhChương 22: Các nghiệp vụ sử dụng máy tính điện tửChương 23: Các hoạt động quan hệ quốc tế. Vấn đề liên quan đến sự gia tăng các hoạt độngChương 24: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong kinh doanhChương 25: Các phần hoạt động liên kết , sự sáp nhập và hợp nhấtChương 26: Gian lận và điều tra vai trò và trách nhiệmChương 27: Kiểm toán trong cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận khácPHẦN IV: CÁC MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VÀ VIỆC ĐÁNH GIÁChương 28: NHiệm vụ của uỷ ban kiểm toán trực thuộc ban giám đốcChương 29: Phối hợp với kiểm toán viên bên ngoàiChương 30: Đánh gía các hoạt động kiểm toán nội bộChương 31: Kết luận và những triển vọng của kiểm toán nội bộPHỤ LỤC.

Kiểm toán nội bộ -- Lý luận và hướng dẫn

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
9D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.450


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH