Mac Toys : 12 Cool Projects for Home, Business and Entertainment (Digital Lifestyle)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0764543512

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons, 2004,

Mô tả vật lý: 388 tr. ;

Ngôn ngữ:


Computer input-output equipment.-- Home automation.-- Home computer networks.-- Home entertainment systems.-- Household electronics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH