Project Management with the IBM Rational Unified Process : Lessons Learned from Managing Outsourced Projects with the RUP

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. Dennis Gibbs

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321336399

Ký hiệu phân loại: 658.723 Contracts

Thông tin xuất bản: [kđ] : IBM Press, 2006

Mô tả vật lý: 287 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 16096

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH