Những vấn đề hóa dược ứng dụng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ thuật, 2007,

Mô tả vật lý: 295tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Hóa dược-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH