Cơ sở thiết kế ô tô
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.231 Analysis and design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao thông vận tải, 2006,

Mô tả vật lý: 322tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Ô tô -- Thiết kế và cấu tạo

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH