Cơ sở thiết kế ô tô

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Khắc Trai

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.231 Analysis and design

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải, 2006

Mô tả vật lý: 322tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 161351

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH