Hedge fund course.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: McCrary Stuart A

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471671584

Ký hiệu phân loại: 332.64524 Investment

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Son, 2005

Mô tả vật lý: xv, 285 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 16136

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH