Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hệ thống giao thông đô thị tại TP. Hồ Chí Minh theo tư tưởng TQM
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.7068 Roads

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Eureka 2001-2002.

Giao thông -- Giải pháp, Quản lý-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH