American Law in the Age of Hypercapitalism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0814790175

Ký hiệu phân loại: 344.7301 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: New York ; London : NYU Press , 1998

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 161545

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH