Kant’s search for the supreme principle of morality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Samuel Kerstein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521810892

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 16198

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH