Managing projects in human resources, training and development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Martin Vivien, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0749444797


Thông tin xuất bản: London :Kogan Page Science, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Personnel management.-- Project management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH