Capacity Building at the Kurdistan Region Statistics Office Through Data Collection

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0833086488

Ký hiệu phân loại: 956.3720218 *North central Turkey

Thông tin xuất bản: Copenhagen : RAND Corporation , 2014

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 162174

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH