Changing environment, just transition and job creation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789877223491

Ký hiệu phân loại: 363.73874 Environmental problems

Thông tin xuất bản: CLACSO , 2018,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 162239
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH