Frommer's Portable Bahamas

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Darwin Porter, Danforth Prince

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764538772

Ký hiệu phân loại: 917.29604 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing, Inc, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 16244

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH