Dialogue with Bakhtin on second and foreign language Dialogue with Bakhtin on second and foreign language

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joan Kelly Hall, Ludmila Marchenkova, Gergana Vitanova

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 080585021X

Ký hiệu phân loại: 418.007 Standard usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 16261

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH