Cornelius Nepos, Life of Hannibal

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1783741342

Ký hiệu phân loại: 937.04 Period of Punic Wars, 264–146 B.C.

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK : Open Book Publishers , 2015

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 162616

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH