A Semantic Web Primer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G Antoniou, Harmelen Frank Van

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262012103

Ký hiệu phân loại: 025.04 Information storage and retrieval systems

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : The MIT Press, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 16278

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH